Consiliul Uniunii Europene oferă concluzii despre Strategia de Securitate Cibernetică a UE

2021/03/22
Popularitate 1000

Foto: Europa.eu

Consiliul Uniunii Europene a adoptat astăzi concluziile sale privind Strategia de securitate cibernetică a UE

În observațiile sale, Consiliul subliniază o serie de direcții de acțiune pentru perioada următoare, între care: constituirea unei rețele de SOC-uri la nivelul Uniunii (Security Operation Centre), înființarea Joint Cyber Unit (JCU), implementarea 5G Toolbox, adoptarea standardelor de securitate, dezvoltarea criptării ca mijloc de protecție online, creșterea eficienței toolbox-ului dedicat diplomației de cyber, propunerea unui grup de lucru de cyber intelligence, întărirea cooperării, precum și consolidarea capacității cibernetice a UE, pentru a spori reziliența de cyber la nivel mondial.  

Comunicatul de presă, publicat recent de Consiliu, poate fi accesat aici: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/03/22/cybersecurity-council-adopts-conclusions-on-the-eu-s-cybersecurity-strategy/

Documentul oficial, în limba engleză, poate fi accesat/descărcat aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6722-2021-INIT/en/pdf