Banner angajari CERT-RO 2021

Securitatea cibernetică a rețelelor 5G

2020/12/17
Popularitate 1000

Foto: ENISA

În contextul noii strategii de securitate cibernetică publicate azi de Comisia Europeană, conectivitatea joacă un rol important, mai ales în contextul adoptării rețelelor 5G și obținerii unei anumite maturități în implementarea Toolbox 5G. 

Comisia a elaborat un raport referitor la impactul Recomandării Comisiei privind securitatea cibernetică a rețelelor 5G. Documentul a fost constituit pe baza raportului din iulie 2020 asupra progresului implementării Toolbox 5G, întâlnirile tematice ale grupului de lucru de la nivel european pe 5G, precum și din întâlnirile bilaterale organizate de Comisie și ENISA cu statele membre ale UEÎn acest raport a fost subliniată nevoia unei viziuni europene comune, o abordare colaborativă potrivită problemelor curente complexe, precum și oferirea unei oarecare flexibilități statelor membre conform competențelor naționale.  

Principalele provocări întâmpinate în implementarea Toolbox 5G sunt termenele limită ambițioase, dificultatea armonizării abordărilor naționale, tehnologia în curs de dezvoltare, resurse limitate, dar și nevoia unei abordări europene strategice comune pe plan extern 

Pentru a răspunde provocărilor de securitate, vor fi luate o serie de măsuri la nivel european. În primul rând, va fi abordată problema certificării și standardizării pentru 5G în linie cu schema NESAS și eUICC. Apoi, se va avea în vedere consolidarea capacităților UE prin investiții de cercetare și inovare. În aceste programe vor fi incluse condiții de securitate în programele relevante finanțate prin fonduri europene. Comisia intenționează să producă „efectul Bruxelles” dincolo de granițele uniunii prin promovarea abordării Toolbox 5G bazat pe standarde și valori europene.  

Au fost identificate câteva domenii prioritare pentru securitatea cibernetică a rețelelor 5G în care Comisia intenționează să acționezearmonizarea practicilor naționale pentru diminuarea efectivă a riscurilor în UE, monitorizarea evoluțiilor în materie de amenințări, precum și aspecte strategice europene (standardizare, cercetare și dezvoltare și suveranitate tehnologică).  

Pentru anul 2021, prioritatea va fi implementarea 5G Toolbox-ului în prima parte a anului și o reevaluare a implementării în cea de-a doua parte a anului.  

Sursa

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-reviews-impacts-eu-process-and-eu-toolbox-and-sets-out-next-steps-ensure-secure-5g