Autoritatea Națională pentru Securitatea Rețelelor și Sistemelor Informatice (ANSRSI)

Subsecțiuni:

1. LEGISLAȚIE

2. INFORMAȚII CU CARACTER GENERAL

3. ACTE SUBSECVENTE

4. PROCEDURI/GHIDURI

5. FORMULARE

 

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, denumită în continuare Legea NIS, transpune în legislația națională Directiva (UE) 2016/1148 (NIS) a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.

Implementarea Legii NIS la nivelul României intră în atributul Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, CERT-RO, prin Autoritatea competentă la nivel național pentru securitatea rețelelor și sistemelor informatice, denumită în continuare ANSRSI.