Legislație

1) Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice.

Linkuri:

 

2) Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune.

Linkuri:

 

3) Ordin nr. 1.323 din 9 noiembrie 2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind cerinţele minime de asigurare a securităţii reţelelor şi sistemelor informatice aplicabile operatorilor de servicii esenţiale.

Linkuri:

 

4) Hotărâre nr. 976 din 12 noiembrie 2020 privind aprobarea valorilor de prag pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul reţelelor şi sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esenţiale.

Linkuri:

 

5) Hotărâre nr 963 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea Listei serviciilor esenţiale.

Linkuri:

 

6) ORDIN 599/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale.

Linkuri:

 

7) ORDIN 600/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a Registrului operatorilor de servicii esențiale.

Linkuri:

 

8) ORDIN 601/2019 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale.

Linkuri: