FORMULARE

a) FORMULAR DE ASISTENȚĂ pentru identificarea operatorilor de servicii esențiale.

    DESCARCĂ

b) FORMULAR DE ASISTENȚĂ pentru procesul de radiere a operatorului de servicii esențiale.

    DESCARCĂ

c) NOTIFICARE privind înscrierea în Registrul operatorilor de servicii esențiale.

    DESCARCĂ

d) NOTIFICARE privind modificarea/completarea datelor din Registrul operatorilor de servicii esențiale.

    DESCARCĂ

e) NOTIFICARE privind radierea din Registrul operatorilor de servicii esențiale.

    DESCARCĂ 

f) DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind îndeplinirea cerințelor minime de securitate pentru înscrierea în Registrul operatorilor de servicii esențiale.

    DESCARCĂ

g) COMUNICARE privind datele furnizorului de servicii digitale și listă responsabili NIS.

    DESCARCĂ

h) COMUNICARE privind modificarea/completarea datelor furnizorilor de servicii digitale.

    DESCARCĂ

i) COMUNICARE privind radierea furnizorului de servicii digitale.

    DESCARCĂ

j) DAICMS (Documentația de autoevaluare a îndeplinirii cerințelor minime de securitate) 

    DESCARCĂ