ACTE SUBSECVENTE

1) Hotărâri de Guvern(1)

a) HG privind componența, atribuțiile și modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituțional pentru determinarea valorilor de prag necesare pentru stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale. [Art. 6 alin. (4) și (5)]

b) HG privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înființarea Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică – CERT-RO. [Art. 50]

c) HG pentru aprobarea Listei serviciilor esențiale. [Art. 20 lit. r)]

d) HG privind stabilirea efectului perturbator semnificativ al incidentelor la nivelul rețelelor și sistemelor informatice ale operatorilor de servicii esențiale. [Art. 6 alin. (3)]

(1) Proiectele HG sunt elaborate și afle în diferite etape de avizare și aprobare.

 

2) Ordine ale Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale(2)

a) OMCSI privind aprobarea Normelor metodologice de organizare și funcționare a Registrului Operatorilor de Servicii Esențiale. [Art. 7 alin. (4)]

b) OMCSI privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a operatorilor de servicii esențiale și furnizorilor de servicii digitale. [Art. 8 alin. (9) și Art. 12 alin. (7)]

(2) Proiectele HG sunt elaborate și afle în diferite etape de avizare și aprobare.

 

3) Dispoziții ale Directorului General

În lucru.

(*) După aprobare, actele vor fi publicate pe site-ul CERT.RO la Secțiunea/Subsecțiunea: Autoritatea NIS / Acte subsecvente.